บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
หินโม่ หินโม่ลบเหลี่ยม ,หินลูกเต๋า,หินทรายโม่ลบเหลี่ยม หินอ่อนโม่ลบเหลี่ยม หินแกรนิตโม่ลบเหลี่ยม หินปูพื้น ปูพื้น,ผนัง
 
 
CODE : RML-0001
หินอ่อนทราวาทีนลายไม้ โม่ลบเหลี่ยม
10*10*1.7-2 ซ.ม.
1,500.- ลดเหลือ 1,300- บาท / ตร.ม.
 
 
หินโม่ลบเหลี่ยมใช้สำหรับงานปูพื้น ทางเดินในสวน ลานอเนกประสงค์
ลานกิจกรรม ที่ไม่รับน้ำหนักมาก ไม่มีรถเหยียบ โดยปูลงบนพื้นปูน
เทรินรองรับความหนาของปูนประมาณ 7-10 cm.
สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินได้ กรณีต้องการให้รถเหยียบ
ต้องใช้สินค้าในหมวด Cobble Stone
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลา ประมาณ 10-15 วัน
 
CODE : RML-0002
หินทรายเหลืองล้วน โม่ลบเหลี่ยม
10*10*1.7-2 ซ.ม.
1,300- ลดเหลือ 1,100.- บาท / ตร.ม.
 
หินโม่ลบเหลี่ยมใช้สำหรับงานปูพื้น ทางเดินในสวน ลานอเนกประสงค์
ลานกิจกรรม ที่ไม่รับน้ำหนักมาก ไม่มีรถเหยียบ โดยปูลงบนพื้นปูน
เทรินรองรับความหนาของปูนประมาณ 7-10 cm.
สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินได้ กรณีต้องการให้รถเหยียบ
ต้องใช้สินค้าในหมวด Cobble Stone
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลา ประมาณ 10-15 วัน
 
CODE : RML-0003
หินทรายเขียว โม่ลบเหลี่ยม
10*10*1.7-2 ซ.ม.
1,300- ลดเหลือ 1,100.- บาท / ตร.ม.
 
หินโม่ลบเหลี่ยมใช้สำหรับงานปูพื้น ทางเดินในสวน ลานอเนกประสงค์
ลานกิจกรรม ที่ไม่รับน้ำหนักมาก ไม่มีรถเหยียบ โดยปูลงบนพื้นปูน
เทรินรองรับความหนาของปูนประมาณ 7-10 cm.
สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินได้ กรณีต้องการให้รถเหยียบ
ต้องใช้สินค้าในหมวด Cobble Stone
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลา ประมาณ 10-15 วัน
CODE : RML-0004
หินทรายแดง โม่ลบเหลี่ยม
10*10*1.7-2 ซ.ม.
1,300- ลดเหลือ 1,100.- บาท / ตร.ม.
 
หินโม่ลบเหลี่ยมใช้สำหรับงานปูพื้น ทางเดินในสวน ลานอเนกประสงค์
ลานกิจกรรม ที่ไม่รับน้ำหนักมาก ไม่มีรถเหยียบ โดยปูลงบนพื้นปูน
เทรินรองรับความหนาของปูนประมาณ 7-10 cm.
สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินได้ กรณีต้องการให้รถเหยียบ
ต้องใช้สินค้าในหมวด Cobble Stone
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลา ประมาณ 10-15 วัน
 
CODE : RML-0005
หินแกรนิตชมพูจีนโม่ลบเหลี่ยม
10*10*1.7-2 ซ.ม.
1,500.- ลดเหลือ 1,300- บาท / ตร.ม.
 
หินโม่ลบเหลี่ยมใช้สำหรับงานปูพื้น ทางเดินในสวน ลานอเนกประสงค์
ลานกิจกรรม ที่ไม่รับน้ำหนักมาก ไม่มีรถเหยียบ โดยปูลงบนพื้นปูน
เทรินรองรับความหนาของปูนประมาณ 7-10 cm.
สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินได้ กรณีต้องการให้รถเหยียบ
ต้องใช้สินค้าในหมวด Cobble Stone
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลา ประมาณ 10-15 วัน
CODE : RML-0006
หินแกรนิตปุยฝ้าย โม่ลบเหลี่ยม
10*10*1.7-2 ซ.ม.
1,500.- ลดเหลือ 1,300- บาท / ตร.ม.
 
หินโม่ลบเหลี่ยมใช้สำหรับงานปูพื้น ทางเดินในสวน ลานอเนกประสงค์
ลานกิจกรรม ที่ไม่รับน้ำหนักมาก ไม่มีรถเหยียบ โดยปูลงบนพื้นปูน
เทรินรองรับความหนาของปูนประมาณ 7-10 cm.
สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินได้ กรณีต้องการให้รถเหยียบ
ต้องใช้สินค้าในหมวด Cobble Stone
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลา ประมาณ 10-15 วัน
 
Page.1