บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
กระเบื้องโมเสค,กระเบื้องโมเสคเคอร่าดล,กระเบื้อง Keradol ,โมเสค,กรเบื้องโมเสค Page.1
 
 
 
 
หน้า   1  2  3  4  5  
 
   ชมภาพตัวอย่างการติดตั้งด้านล่าง
   หมายเหตุ
   1.ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามระยะทาง
 
 
 
CODE : KT112121S
รุ่น Reflection 1*1"
Andaman Blue 1
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
 
CODE : KT112122S
รุ่น Reflection 1*1"
Andaman Blue 2
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT112123S
รุ่น Reflection 1*1"
Andaman Blue 3
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT112124S
รุ่น Reflection 1*1"
Andaman Blue 4
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT112125S
รุ่น Reflection 1*1"
Andaman Blue 5 
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น 
CODE : KT112126S
รุ่น Reflection 1*1"
Andaman Blue 6
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT222156S
รุ่น Reflection 2*2"
Andaman Blue 1
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
CODE : KT222157S
รุ่น Reflection 2*2"
Andaman Blue 2
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
 
CODE : KT222158S
รุ่น Reflection 2*2"
Andaman Blue 3
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
 
 
CODE : KT222159S
รุ่น Reflection 2*2"
Andaman Blue 4
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
 
CODE : KT222160 S
รุ่น Reflection 2*2"
Andaman Blue 5
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
CODE : KT222161S
รุ่น Reflection 2*2"
Andaman Blue 6
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
 
CODE : KT112127S
รุ่น Reflection 1*1"
Caribbean Green 1
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
 
CODE : KT112128S
รุ่น Reflection 1*1"
Caribbean Green 2
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT112129S
รุ่น Reflection 1*1"
Caribbean Green 3
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT112130S
รุ่น Reflection 1*1"
Caribbean Green 4
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT112131S
รุ่น Reflection 1*1"
Caribbean Green 5
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
 
CODE : KT112132S
รุ่น Reflection 1*1"
Caribbean Green 6
12*12"
370.- ลดเหลือ
306.26.- บาท / แผ่น
CODE : KT222162S
รุ่น Reflection 2*2"
Caribbean Green 1
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
CODE : KT222163S
รุ่น Reflection 2*2"
Caribbean Green 1
12*12"
135.- ลดเหลือ
124.83.- บาท / แผ่น
 
หน้า   1  2  3  4  5 
 
 
   ภาพการติดตั้งกระเบื้องโมเสค