บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
หินเซาะร่อง หินทรายเซาะร่อง,หินอ่อนเซาะร่อง,เซาะร่องเดี่ยว,เซาะร่องคู่ (ชมตัวอย่างการติดตั้งด้านล่าง)
 
 
CODE : RSL-0001 (GC044)
หินอ่อนดำจีนเซาะร่อง
10*40 ซ.ม.
ราคา  2,300 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ 2,100 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
 
CODE : RSL-0002
หินอ่อนขาวเทาสระบุรีเซาะร่อง
10*30 ซ.ม.
ราคา  1,880 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ 1,680 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
 
CODE : RSL-0003
หินทรายเหลืองเซาะร่อง
10*30 ซ.ม.
ราคา  1,200 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ  1,100 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
 
CODE : RSL-0004
หินอ่อนชมพูสุมาตราเซาะร่อง
10*30 ซ.ม.
ราคา  1,880 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ 1,680 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
 
CODE : RSL-0005
หินทรายเหลืองเซาะร่อง
10*30 ซ.ม.
ราคา  1,200 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ  1,100 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
 
 
CODE : RSL-0006
หินอ่อนขาวเทาสระบุรีเซาะร่อง
20*30 ซ.ม.
ราคา  1,880 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ 1,680 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
 
 
CODE : RSL-0007
หินทรายเหลืองเซาะร่อง
5*30 ซ.ม.
ราคา  1,200 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ 1,100 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
CODE : RSL-0008
หินอ่อนชมพูทับกวาง
20*30 ซ.ม.
ราคา  2,300 บาท/ตร.ม.
ลดพิเศษเหลือ 2,100 บาท/ตร.ม.
 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
สินค้าสั่งผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
   ชมภาพตัวอย่างการติดตั้งหินเซาะร่อง