บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
หินภูเขา,หินทราวาทีนภูเขา,หินสันเขื่อน,หินแม่น้ำก้อนใหญ่,หินฟันม้า,หินฟองน้ำ,หินภูเขา,หินทราวาทีนภูเขา,หินเขื่อน,หินติดผนังเขื่อน
 
 ชมภาพตัวอย่างงานติดตั้งหินภูเขาและหินทราวาทีนด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-001
 
หินทราวาทีนภูเขา
(ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว
ตกแต่งผนังสไตล์ธรรมชาติ)
คละขนาด 15-30 ซม. รูปทรงธรรมชาติ
 
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 10 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-002
 
หินภูเขาสีเทาอ่อนเข้มตามธรรมชาติ
รูปทรงฟรีฟอร์มตามธรรมชาติ
(ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว ผนัง กำแพง)
 
 
คละขนาด15-30 ซม. 6,500.- /ตัน ลดเหลือ  5,500.-/ ตัน
 
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 10 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-003
 
หินภูเขาสีเทาเข้ม (เทาดำ)
(ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว
ตกแต่งผนังสไตล์ธรรมชาติ)
คละขนาด 15-30 ซม. รูปทรงธรรมชาติ
 
 
6,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  5,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 10 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-012
 
หินภูเขาสีส้มน้ำตาล ขาวครีม ปนสีแดง
ปนสีสนิม Rustic ตามธรรมชาติ 
(ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว
ตกแต่งผนังสไตล์ธรรมชาติ)
คละขนาด 15-30 ซม. รูปทรงธรรมชาติ
 
 
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 10 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-004
 
หินแม่น้ำสีน้ำผึ้ง (สีอมเหลือง อมน้ำตาล สีอ่อนเข้มตามธรรมชาติ
ขนาดใหญ่สั่งคัดพิเศษสีเหลืองน้ำผึ้ง
คละขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-20 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามระยะทาง
 
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
   CODE : NSC-RMT-005
หินแม่น้ำสีเทาดำ ติดสนิม Rustic ขนาดใหญ่สั่งคัดพิเศษสีเทาดำ
คละขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-20 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-006
 
หินชั้นน้ำตก คละขนาด ตามธรรมชาติ
โทนสีน้ำตาล สนิม Rustic
11,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  10,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามระยะทาง
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-007
 
หินแม่น้ำสีน้ำผึ้ง (สีธรรมชาติส้มน้ำตาลเหลือง)
คละขนาด 5-10 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
CODE :     NSC-RMT-008
 
หินแม่น้ำสีเทาดำติดสีสนิม Rusctic ตามธรรมชาติ
คละขนาด 5-10 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-009
 
หินฟองน้ำ  หินมอส
คละขนาดตามธรรมชาติ สีเหลือง ครีม น้ำตาล
ติดสนิม Rustic ตามธรรมชาติ
8,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  7,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-010
 
หินแม่น้ำคละสีคละขนาด 3-8 cm.ตามธรรมชาติ
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-011
 
หินแม่น้ำสีน้ำตาลติดสนิม Rustic ตามธรรมชาติไซต์ใหญ่จัมโบ้
9,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  8,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-013
 
หินภูเขาสีชมพู ส้ม เทา คละขนาด
8,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  7,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-014
 
หินแกรนิตภูเขาฟรีฟอร์มคละขนาด
8,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  7,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-015
 
หินทรายแดงก้อนใหญ่คละขนาด
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-016
 
หินชั้นน้ำ โทนสีเทา เขียว ส้มติดสนิม Rustic
11,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  10,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
CODE : NSC-RMT-017
 
หินฟันม้า 
7,500.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,500 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถกระบะบรรทุก 4 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
รถ 6 ล้อ บรรทุก 8.5 ตัน 7,500 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 ภาพตัวอย่างการติดตั้งหินภูเขาและหินทราวาทีน