บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
หินภูเขา,หินทราวาทีนภูเขา,หินสันเขื่อน,หินแม่น้ำก้อนใหญ่,หินฟันม้า,หินฟองน้ำ,หินภูเขา,หินทราวาทีนภูเขา,หินเขื่อน,หินติดผนังเขื่อน
 
 ชมภาพตัวอย่างงานติดตั้งหินภูเขาและหินทราวาทีนด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
CODE : RMT-0001
 
หินทราวาทีนภูเขา (ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว
ตกแต่งผนังสไตล์ธรรมชาติ)
คละขนาด 15-30 ซม. รูปทรงธรรมชาติ
 
7,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : RMT-0002
หินภูเขาสีเทารูปทรงธรรมชาติ (ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว)
 
 
คละขนาด15-30 ซม. 6,000.- /ตัน ลดเหลือ  5,000.-/ ตัน
 
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : RMT-0003
หินภูเขาสีเทาเข้ม (ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว
ตกแต่งผนังสไตล์ธรรมชาติ)
คละขนาด 15-30 ซม. รูปทรงธรรมชาติ
 
 
6,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  5,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE : RMT-0012
หินภูเขาสีเทาเข้ม (ตกแต่งสันเขื่อน กำแพง รั้ว
ตกแต่งผนังสไตล์ธรรมชาติ)
คละขนาด 15-30 ซม. รูปทรงธรรมชาติ
 
 
7,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
 
 
 
 
 
 
CODE : RMT-0004
 
หินแม่น้ำขนาดใหญ่สั่งคัดพิเศษสีเหลืองน้ำผึ้ง
คละขนาด 10-20 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
7,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามระยะทาง
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
        CODE : RMT-0005
หินแม่น้ำขนาดใหญ่สั่งคัดพิเศษสีเทาดำ
คละขนาด 10-20 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
7,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
 
 
 
CODE : RMT-0006
หินฟันม้า (งานน้ำตก งานหินชั้น ตกแต่งมอส เฟิร์น)
คละขนาด 30-60 ซม.
8,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  7,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าคิดตามระยะทาง
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
CODE : RMT-0007
หินแม่น้ำขนาดใหญ่สั่งคัดพิเศษสีเหลืองน้ำผึ้ง
คละขนาด 5-15 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
7,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
 
 
CODE : RMT-0008
หินแม่น้ำขนาดใหญ่สั่งคัดพิเศษสีเทาดำ
คละขนาด 5-15 ซม.รูปทรงธรรมชาติ
8,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  7,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
CODE : RMT-0009
หินฟองน้ำ (งานน้ำตก งานหินชั้น ตกแต่งมอส เฟิร์น)
คละขนาด 30-60 ซม.
7,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  6,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
 
 
CODE : RMT-0010
หินฟันม้า Big Size
(งานน้ำตก งานหินชั้น ตกแต่งมอส เฟิร์น)
คละขนาด 50-90 ซม. (คัดใหญ่พิเศษ)
9,000.- บาท / ตัน ลดเหลือ  8,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
CODE : RMT-0011
หินแม่น้ำ Big Size
คละขนาด 30-80 ซม.
8,000.- บาท  / ตัน ลดเหลือ  7,000 บาท/ ตัน
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
ค่าขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.รถกระบะบรรทุก 3 ตันเต็มน้ำหนัก 2,500 บาท / 1เที่ยวรถ
2.รถ 6 ล้อบรรทุก 9 ตัน 7,500 บาท/ 1 เที่ยวรถ
3.รถ 10 ล้อบรรทุก 14 ตัน 15,000 บาท / 1 เที่ยวรถ
 
 ภาพตัวอย่างการติดตั้งหินภูเขาและหินทราวาทีน