บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพประติมากรรม สัตว์มงคลนานาชนิด Page.3
 
 
   CODE : PTA-N038-0041
   ภาพช้าง 3 เชือก
   สีฝุ่น
   ขนาด 120*87 ซ.ม.
   ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
 
   CODE : PTA-N038-0042
   ภาพช้าง 3 เชือก
   สีอะคริลิค
   ขนาด 120*87 ซ.ม.
   ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N019-0043
ภาพช้าง 3 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 125*96 ซ.ม.
ราคา 4,500.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N019-0044
ภาพช้าง 3 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 125*96 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N019-0045
ภาพช้าง 3 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 125*96 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0046
ภาพช้าง 3 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 160*100 ซ.ม.
ราคา 5,200.- บาท
 
 
 
 
     CODE : PTA-N038-0047
     ภาพช้าง 5 เชือก
     สีฝุ่น
     ขนาด 120*90 ซ.ม.
     ราคา 4,800.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N038-0048
ภาพช้าง 5 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 120*90 ซ.ม.
ราคา 4,800.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N019-0049
ภาพช้าง 5 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 125*96 ซ.ม.
ราคา 4,500.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N001-0050
ภาพช้าง 4 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 110*70 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N001-0051
ภาพช้าง 4 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 110*70 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N001-0052
ภาพช้าง 4 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 110*70 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N019-0053
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 70*46 ซ.ม.
ราคา 2,600.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N019-0054
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 70*46 ซ.ม.
ราคา 2,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N019-0055
ภาพช้าง 4 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 77*48 ซ.ม.
ราคา 3,000.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N019-0056
ภาพช้าง 6 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 77*48 ซ.ม.
ราคา 2,700.- บาท
 
CODE : PTA-N001-0057
ภาพช้าง 5 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 140*58 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
CODE : PTA-N001-0058
ภาพช้าง 5 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 140*58 ซ.ม.
ราคา 5,200.- บาท
 
CODE : PTA-N001-0059
ภาพช้าง 6 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 140*58 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
CODE : PTA-N001-0060
ภาพช้าง 6 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 140*58 ซ.ม.
ราคา 5,200.- บาท
 
 
 
  Page.  1   2    3    4   5   6   7   8   9