บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพประติมากรรม สัตว์มงคลนานาชนิด Page.9
 
 
CODE : PTA-N001-0161
ภาพเรือสำเภา
สีทรายเหลือง
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N001-0162
ภาพเรือสำเภา
สีดำปัดทอง
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,600.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N019-0163
ภาพเรือสำเภา
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 77*50 ซ.ม.
ราคา 2,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N053-0164
ภาพเรือสำเภา
สีอะคริลิค
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 7,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N053-0165
ภาพเรือสำเภา
สีอะคริลิค
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 7,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0166
ภาพเรือสำเภา
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 200*125 ซ.ม.
ราคา 7,400.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0167
ภาพเรือสำเภา
สีอะคริลิค
ขนาด 200*125 ซ.ม.
ราคา 7,900.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N003-0168
ภาพเรือสำเภา
สีอะคริลิค
ขนาด 250*160 ซ.ม.
ราคา 18,500.- บาท
                                CODE : PTA-N055-0169
                                           ภาพ  ปลาคร๊าฟ 8 ตัว กับดอกบัวบาน
                                           สีอะคริลิค เพ้นท์แบบที่ 1
                                           ขนาด  แผ่นเดี่ยว  กว้าง 45 X  สูง 95 ซม. ราคาแผ่นละ  1,700 บาท / แผ่น
                                           ขนาด 3 แผ่นรวมกัน กว้าง 135 ซม. X สูง 95 ซม. ราคา 3 แผ่น 5,000 บาท                                          
                                CODE : PTA-N055-0170
                                           ภาพ  ปลาคร๊าฟ 8 ตัว กับดอกบัวบาน
                                           สีอะคริลิค เพ้นท์แบบที่ 2
                                           ขนาด  แผ่นเดี่ยว  กว้าง 45 X  สูง 95 ซม. ราคาแผ่นละ  1,700 บาท / แผ่น
                                           ขนาด 3 แผ่นรวมกัน กว้าง 135 ซม. X สูง 95 ซม. ราคา 3 แผ่น 5,000 บาท  
                                CODE : PTA-N055-0171
                                           ภาพ  ปลาคร๊าฟ 8 ตัว กับดอกบัวบาน
                                           สีอะคริลิค เพ้นท์แบบที่ 3
                                           ขนาด  แผ่นเดี่ยว  กว้าง 45 X  สูง 95 ซม. ราคาแผ่นละ  1,700 บาท / แผ่น
                                           ขนาด 3 แผ่นรวมกัน กว้าง 135 ซม. X สูง 95 ซม. ราคา 3 แผ่น 5,000 บาท  
                                CODE : PTA-N037-0172
                                           ภาพ  นกยูง  4 ตัว ในป่าใหญ่
                                           สี  ฝุ่่น
                                           ขนาด กว้าง 100 ซม. X  สูง  165  ซม.
                                           ราคาแผ่นละ  6,500  บาท / แผ่น
                                          
                                CODE : PTA-N037-0173
                                           ภาพ  นกยูง  4 ตัว ในป่าใหญ่
                                           สี   อะคิลิค
                                           ขนาด กว้าง 100 ซม. X  สูง  165  ซม.
                                           ราคาแผ่นละ  6,500  บาท / แผ่น
                                CODE : PTA-N037-0174
                                           ภาพ  นกยูง  5  ตัว ในป่าใหญ่
                                           สี   ฝุ่น
                                           ขนาด กว้าง 200 ซม. X  สูง  120  ซม.
                                           ราคาแผ่นละ  8,500  บาท / แผ่น
                                CODE : PTA-N037-0175
                                           ภาพ  นกยูง  5  ตัว ในป่าใหญ่
                                           สี    อะคิลิค
                                           ขนาด กว้าง 200 ซม. X  สูง  120  ซม.
                                           ราคาแผ่นละ  8,500  บาท / แผ่น
 
  Page.   1   2   3   4   5   6   7   8    9