บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพประติมากรรม สัตว์มงคลนานาชนิด Page.4
 

CODE : PTA-N011-0061
ภาพช้าง 4 เชือก
สีเขียวเก่า
ขนาด 203*76 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
CODE : PTA-N004-0062
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N001-0063
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N006-0064
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 160*100 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N038-0065
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 154*90 ซ.ม.
ราคา 4,800.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N038-0066
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 154*90 ซ.ม.
ราคา 4,800.- บาท
 
 
CODE : PTA-N015-0067
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 200*100 ซ.ม.
ราคา 6,200.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N053-0068
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 160*100 ซ.ม.
ราคา 4,800.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N053-0069
ภาพช้าง 8 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 6,400.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N053-0070
ภาพช้าง 8 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N076-0071
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N076-0072
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 250*160 ซ.ม.
ราคา 11,500.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N076-0073
ภาพช้าง 4 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N076-0074
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N050-0075
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 125*100 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0076
ภาพช้าง 5 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 125*100 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0077
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 125*100 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N019-0078
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 125*96 ซ.ม.
ราคา 4,500.- บาท
 
 
CODE : PTA-N019-0079
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 170*100 ซ.ม.
ราคา 5,500.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N019-0080
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 170*100 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
 
  Page.  1   2   3    4    5   6   7   8   9