บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพประติมากรรม สัตว์มงคลนานาชนิด Page.5
 

 CODE : PTA-N019-0081
 ภาพช้าง 9 เชือก
 สีทรายเหลืองธรรมชาติ
 ขนาด 200*120 ซ.ม.
 ราคา 7,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N019-0082
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 7,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0083
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 170*100 ซ.ม. 
ราคา 6,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0084
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 170*100 ซ.ม. 
ราคา 6,700.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N003-0085
ภาพช้าง 3 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 0*0 ซ.ม. 
ราคา 0.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N003-0086
ภาพช้าง 4 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 0*0 ซ.ม. 
ราคา 0.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N003-0087
ภาพช้าง 4 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม. 
ราคา 0.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0088
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 210*127 ซ.ม. 
ราคา 8,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0089
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 220*122 ซ.ม. 
ราคา 8,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0090
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 220*122 ซ.ม. 
ราคา 9,500.- บาท
 
 
CODE : PTA-N038-0091
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 203*97 ซ.ม. 
ราคา 9,700.- บาท
 
 
CODE : PTA-N038-0092
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 203*97 ซ.ม. 
ราคา 9,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N038-0093
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 79*45 ซ.ม. 
ราคา 2,800.- บาท
 
 
 
 
 
CODE : PTA-N038-0094
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 115*76 ซ.ม. 
ราคา 3,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0095
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 167*96 ซ.ม. 
ราคา 5,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N050-0096
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 167*96 ซ.ม. 
ราคา 5,200.- บาท
 
 
 
 
 
CODE : PTA-N006-0097
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 210*130 ซ.ม. 
ราคา 9,300.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N006-0098
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 210*130 ซ.ม. 
ราคา 9,300.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0099
ภาพช้าง 5 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 210*130 ซ.ม. 
ราคา 8,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N042-0100
ภาพช้าง 5 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 210*120 ซ.ม. 
ราคา 8,900.- บาท
 
 
 
 
  Page.  1   2  3   4    5    6   7   8   9