บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพประติมากรรม สัตว์มงคลนานาชนิด Page.7
 
 
CODE : PTA-N002-0121
ภาพม้าแปดเซียน
สีดำปัดทอง
ขนาด 110*80 ซ.ม.
ราคา 4,000.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N019-0122
ภาพม้าแปดเซียน
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 160*100 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0123
ภาพม้าแปดเซียน
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 165*105 ซ.ม.
ราคา 5,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0124
ภาพม้าแปดเซียน
สีอะคริลิค
ขนาด 165*105 ซ.ม.
ราคา 6,000.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0125
ภาพม้าแปดเซียน
สีฝุ่น
ขนาด 165*105 ซ.ม.
ราคา 6,000.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0126
ภาพม้าแปดเซียน
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 210*120 ซ.ม.
ราคา 7,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0127
ภาพม้าแปดเซียน
สีอะคริลิค
ขนาด 210*120 ซ.ม.
ราคา 8,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N004-0128
ภาพม้าแปดเซียน
สีอะคริลิค
ขนาด 300*160 ซ.ม.
ราคา 17,000.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N050-0129
ภาพม้าแปดเซียน
สีฝุ่น
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,500.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N050-0130
ภาพม้าแปดเซียน
สีอะคริลิค
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N053-0131
ภาพม้าแปดเซียน
สีอะคริลิค
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 6,700.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N053-0132
ภาพม้าแปดเซียน
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 80*50 ซ.ม.
ราคา 2,500.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N003-0133
ภาพม้าแปดเซียน
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
CODE : PTA-N076-0134
ภาพม้าแปดเซียน
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N076-0135
ภาพม้าแปดเซียน
สีอะคริลิค
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,600.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N001-0136
ภาพปลาคราฟ
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 100*60 ซ.ม.
ราคา 3,300.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N001-0137
ภาพปลาคราฟ
สีฝุ่น
ขนาด 100*60 ซ.ม.
ราคา 3,600.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N001-0138
ภาพปลาคราฟ
สีดำปัดทอง
ขนาด 100*60 ซ.ม.
ราคา 3,600.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N004-0139
ภาพปลาคราฟ
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N004-0140
ภาพปลาคราฟ
สีฝุ่น
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,500.- บาท
 
 
 
 
  Page.  1   2   3   4   5   6    7    8   9