บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพประติมากรรม สัตว์มงคลนานาชนิด Page.6
 
 
CODE : PTA-N042-0101
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 210*120 ซ.ม. 
ราคา 8,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N042-0102
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 210*120 ซ.ม. 
ราคา 8,900.- บาท
 
 
CODE : PTA-N006-0103
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 250*130 ซ.ม. 
ราคา 11,000.- บาท
 
 
CODE : PTA-N006-0104
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 250*130 ซ.ม. 
ราคา 11,000.- บาท
 
 
CODE : PTA-N003-0105
ภาพช้าง 5 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 0*0 ซ.ม. 
ราคา 0.- บาท
 
 
CODE : PTA-N076-0106
ภาพช้าง 9 เชือก
สีฝุ่น
ขนาด 0*0 ซ.ม. 
ราคา 0.- บาท
 
 
CODE : PTA-N076-0107
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม. 
ราคา 0.- บาท
 
CODE : PTA-N003-0108
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 500*200 ซ.ม. 
ราคา 38,000.- บาท
 
 
CODE : PTA-N003-0109
ภาพช้าง 6 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 250*100 ซ.ม. 
ราคา 9,500.- บาท
 
 

CODE : PTA-N003-0110
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท 
 
 
CODE : PTA-N004-0111
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
 
 
 
CODE : PTA-N003-0112
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 250*200 ซ.ม.
ราคา 18,500.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N003-0113
ภาพช้าง 6 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 360*130 ซ.ม.
ราคา 22,000.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N076-0114
ภาพช้าง 9 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 300*160 ซ.ม.
ราคา 18,600.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N076-0115
ภาพช้าง 9 เชือก
สีอะคริลิค
ขนาด 300*160 ซ.ม.
ราคา 19,600.- บาท
 
 
 
 
 
 
CODE : PTA-N003-0116
ภาพช้าง 2 เชือก
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N053-0117
ภาพช้าง
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 110*150 ซ.ม.
ราคา 4,600.- บาท
 
 
 
CODE : PTA-N053-0118
ภาพช้าง
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 110*150 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTA-N002-0119
ภาพม้าแปดเซียน
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 110*80 ซ.ม.
ราคา 3,700.- บาท
 
 
 
 
 
CODE : PTA-N002-0120
ภาพม้าแปดเซียน
สีดำปัดทองแดง
ขนาด 110*80 ซ.ม.
ราคา 4,000.- บาท
 
 

 
  Page.  1   2   3   4   5    6    7   8   9